Θωρακισμένης

Για την προστασία του κυλίνδρου (μύλου) θωρακισμένης πόρτας.

Πλέγμα  Λίστα 

Πλέγμα  Λίστα